TRÍCH NGANG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THƯ.

Thứ sáu - 19/01/2018 02:44
TRÍCH NGANG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THƯ                                                                                                
                                                                                                                   
TT Họ và tên Nữ Ngày tháng
năm sinh
Chức
danh
hiện
tại
Trình độ chuyên môn 1
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ chuyên môn 2
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ chuyên môn 3
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ lý luận chính trị Trình độ quản lý nhà nước Tháng
năm
vào ngành
Tháng năm
được tuyển
dụng
chính thức
Được tuyển dụng ở môn học nào? Lương hiện hưởng Bổ nhiệm lần đầu Bổ nhiệm lần gần đây nhất Ngày vào
Đảng
Ngày chính thức
vào Đảng
Nơi đăng kí
hộ khẩu thường trú
Nơi sinh sống
hiện tại
Hoàn cảnh đặc biệt
của gia đình (cha, mẹ, vợ/chồng, con đẻ, bản thân)
Số điện thoại liên lạc
Ngày tháng năm Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Mã ngạch Bậc Hệ số Mốc tính
nâng lương
lần sau
Ngày tháng
năm
Chức vụ Đơn vị công tác Ngày tháng
năm
Chức vụ Đơn vị công tác Di động Gia đình Cơ quan
Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2
1 Phạm Vũ Phương   01 12 1973 HT Trung cấp sư phạm TCSP Hòa Bình Chính quy TB GD Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB GD Tiểu học   Đại học ĐH Huế Từ xa TB Khá GDTH   Trung cấp Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Vừa học vừa làm Giỏi LLCT-HC   TC Nội vụ Hà Nội Tại chức   QL NN  CVC 25/8/1994 31/11/1995 Cơ bản 15a204 8 4,27 1/6/2016 1/9/3003 PHT TH KIM THƯ 1/6/2013 HT TH Kim Thư 26/5/1998 26/5/1999 Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội Xóm 4 - Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội Mẹ chết ( 1974) 0946834544 0433871123 0433873732
2 Lê Việt Hải   13 11 1972 Phó HT Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB GD Tiểu học   Đại học ĐH Huế Từ xa Khá GDTH   Trung cấp Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Vừa học vừa làm Khá Lí luận chính trị           QLGD   12/1992 7/1994 GD tiểu học 15a203 8 4,65 01/7/2016 10/8/2002 HP TH Kim An 1/8/2013 HP TH Kim Thư 24/11/1996 24/11/1997 Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội Xóm 4- Kim Bài - TT Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội   0975450189 0485881889 0433873732
3 Nguyễn Thị Kim Hoa x 28 7 1971 Phó HT Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức KHÁ GD Tiểu học   Đại học ĐH SP HN Từ xa TB KHÁ GDTH   CS TT GD chính trị Thanh Oai Vừa học vừa làm Giỏi Lí luận chính trị           QL NN   09/11/1992   Cơ bản 15a204 8 4,27 01/1/2014 01/4/2013 HP TH Kim Thư       21/8/2009 21/8/2010  Kim Thư - Thanh Oai Kim Châu - Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội Bố, mẹ đã chết 0913579527 0485867642 0433873732
4 Nguyễn Thị Tẹo x 20 8 1964 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức KHÁ                                         30/8/1988 30/8/1988 cơ bản 15a204 9 4,58 01/11/2014                 Kim Thư - Thanh Oai Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai   01695634342 0433870421 0433873732
5 Vũ Thị Oanh x 18 01 1969 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   ĐH ĐH HuẾ TỪ XA TB Khá GD Tiểu học                                       29/8/1997 29/8/1997 Cơ bản 15a203 6 3,99 01/7/2016             3/2/2010 3/2/2011 Kim Thư - Thanh Oai Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai   01659896055   0433873732
6 Nguyễn Thị Khuyến x 22 1 1964 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức KHÁ                                         28/11/1989 28/11/1989 cơ bản 15a204 9 4,58 1/10/2016                 Kim Bài - Thanh Oai Ngõ Ruồng - Tổ 1- TT Kim Bài- Thanh Oai Bố , mẹ đẻ đã chêt 01663322437   0433873732
7 Nguyễn Thị Hà x 5 8 1964 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   Đại học Đại học Huế Từ xa TB GD Tiểu học                                       10/1985 10/1985 cơ bản 15a203 8 4,65 1/9/2014                 Kim Lâm - Kim Bài - Thanh Oai Kim Lâm - Kim Bài - Thanh Oai   0987756260   0433873732
8 Lâm Thị Nga x 13 8 1965 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB                                         3/1988 3/1988 cơ bản 15a204 9 4,58 01/10/2016                 Kim Thư - Thanh Oai Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai Bố chết ( do già yếu) 01257876817   0433873732
9 Nguyễn Thị Thu Hằng x 13 12 1975 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB Toán - Họa   Đại học SP Hà Nội Từ xa TB Khá GDTH                           23/11/1995 1/1/2005 Mĩ Thuật 15a204 5 3,34 1/7/2016             23/6/2004 23/6/2005 Kim Thư - Thanh Oai Đôn thư - Kim Thư - Thanh Oai   0988578247 0433871772 0433873732
10 Lưu Thị Hằng x 18 10 1968 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức Khá GD Tiểu học                                       28/11/1989 28/11/1989 cơ bản 15a204 8 4,27 1/2/2014                   Kim Châu - Kim Thư - Thanh Oai   01663600447   0433873732
11 Lê Thị Thu Hà x 30 9 1973 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB GD Tiểu học                                       01/11/1092   cơ bản 15a204 8 4,27 01/7/2015                 Kim Thư - Thanh Oai Kim Thư - Thanh Oai   01688358490   0433873732
12 Mai Thị Lê Minh x 9 2 1974 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB Khá GD Tiểu học   Đai học SP Hà Nội Từ xa TB khá GDTH                           9/1994 11/1994 cơ bản 15a204 7 3,96 1/6/2014             25/12/1998 25/12/1999 Phương Trung - Thanh Oai Tây Sơn - Phương Trung - Thanh Oai    10695238577 0433874624 0433873732
13 Nguyễn Thị Thu Mười x 17 12 1974 GV Trung cấp sư phạm TCSP Hòa Bình Chính quy TB GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức KHÁ GD Tiểu học                                       16/11/1993 15/5/1995 Cơ bản 15a204 7 3,96 01/5/2014                 Kim Thư - Thanh Oai Kim Thư - Thanh Oai   0976394257 0433872163 0433873732
14 Nguyễn Thị Oanh x 15 5 1970 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức KHÁ GD Tiểu học                                       10/1990 1990 Cơ bản 15a204 9 4,58 1/10/2016                 Kim Lâm - Kim Bài - Thanh Oai Kim Lâm - Kim Bài - Thanh Oai Mẹ chết  0983146068   0433873732
15 Phạm Thị Xuyến x 12 4 1971 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy   GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB GD Tiểu học               SC TT GD chính trị Thanh Oai                     2/1992 2/1992 cơ bản 15a204 8 4,27 1/8/2014             21/8/2009 21/8/2010 Phưong Trung- Thanh Oai Phương Trung- Thanh Oai   0912487302   0433873732
16 Lê Thị Ngân Sơn x 05 12 1974 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB GD Tiểu học   Đại học SP Hà Nội Từ xa TB Khá GDTH   SC TT GD CHÍNH TRỊ THANH OAI tập trung                   5/10/1993 05/4/1995 Cơ bản 15a204 8 4,27 01/10/2015             9/6/1999 9/6/2000 Kim Thư - Thanh Oai Kim Thư - thanh Oai   0983891598 0462979795 0433873732
17 Phạm Thế Phan   18 5 1972 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   CD CĐSP Hà Tây Tai chức TB GD Tiểu học               SC TT GD CHÍNH TRỊ THANH OAI tập trung                   01/9/1993 01/3/1995 Cơ bản 15a204 8 4,27 01/3/2016             01/7/2012 01/12/2013 Đỗ ĐỘng - Thanh Oai TT cán bộ huyện - KimLâm - Kim Bài   01673381959 0433874175 0433873732
18 Phạm Thị Hà x 14 1 1966 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức Khá GD Tiểu học               SC TT GD CHÍNH TRỊ THANH OAI tập trung                   19/11/1986 19/11/1986 cơ bản 15a204 9 4,58 1/9/2014             11/3/1995 11/3/1996 Kim Thư - Thanh Oai Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai 01649357768     0433873733
19 Nguyễn Thị Thanh Hà x 09 11 1967 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy Khá GD Tiểu học   ĐH ĐH HuẾ TỪ XA TB Khá GD Tiểu học               SC TT GD CHÍNH TRỊ THANH OAI tập trung X. Sắc                 01/12/1989 01/8/1991 cơ bản 15a203 7 4,32 01/1/2014             01/02/2001 01/2/2002 Kim Thư - Thanh Oai  Kim Thư - Thanh Oai   0963122283   0433873732
20 Lê Thị Thúy Hằng x 11 4 1978 GV Cao đẳng Sư phạm CĐSP Hà Tây Chính quy TB Tiếng Anh   ĐH viện ĐH mở HN Từ xa TB Khá Tiếng Anh                                       11/9/1999 31/12/2009 Tiếng Anh 15a204 6 2,86 01/07/2015             12/2/2014 12/2/2015 Kim Thư - Thanh Oai  Kim Thư - Thanh Oai   0963930046   0433873732
21 Nguyễn Thị Hương x 16 12 1975 GV                                                                                                      
22 Phạm Thị Thanh x 26 7 1976 GV Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GD Tiểu học   CĐSP Hà Tây Tai chức TB Nhạc                                       5/9/1997 1/1/2005 Âm nhạc 15a204 4 3,03 1/7/2014                 Kim Thư - Thanh Oai Đôn Thư - Kim Thư - Thanh Oai   01663317386   0433873732
23 Trịnh Thị Thùy Trang x 25 12 1985 gv Trung cấp Sư phạm CĐ VH NT Tây Bắc Chính quy Khá SP Âm nhạc                                                   2007 31/12/2015 TPT Đội 15114 3 2,26 01/07/2016             15/5/2015   Kim Thư - Thanh Oai Kim Thư - Thanh Oai   01644981999   0433873732
24 Nguyễn Thị Thu Giang x 04 7 1984 gv Cao đẳng Sư phạm CĐSP Hà Tây Chính quy Khá tin học   ĐH viện đại học mở HN Chính quy Khá Tin học                                       01/9/2012   Tin học                         Kim Thư - Thanh Oai Kim Thư - Thanh Oai   0907378012   0433873732
25 Hoàng Thị Yến x 02 01 1965 NV TC tài chính TC tài chính Hà Tây Dài hạn TB KT các ngành SX                                                   01/9/1993 01/9/1993 Kế toán 06032 11 3,86 01/2/2016                 Tây Sơn - Phương Trung Tây Sơn - Phương Trung   0974506891   0433873732
26 Bùi Thị Minh Huệ x 1 11 1975 NVTB Trung cấp sư phạm TCSP Xuân Mai Chính quy TB GV   CĐSP Hà Tây Tại chức TB GDTH                                       12/2008 18/6/2009 NVTB 13.096 4 2,46 18/6/2015                 Phương Trung - Thanh Oai Phương Trung - Thanh Oai   01246913776   0433873732
27 Phan Thị Hồng Duyên x 10 12 1981 NV y tế TC y tế TC y tế Ninh Bình Tập trung Khá điều dưỡng                                                   01/8/2008 01/2/2009 Y tế 16B121 4 2,46 01/02/2015                 Kim thư - Thanh Oai Kim Thư - Thanh Oai   01248303982   0433873732
28 Vũ Khánh Hà x 25 11 1976 NV thư viện Cao đẳng Sư phạm ĐH Ng Ngữ- ĐH QG Tại chức TB NV T Viện     TT BD nhân lực nhân tài chứng chỉ Khá Tiếng anh                                       01/8/2005 01/8/2005 NV Thư viện 01009 6 1,90 01/8/2015                 Phương Trung - Thanh Oai Phương Trung - Thanh Oai   0989493556 0433241237 0433873732
29 Trịnh Ngọc Diệp x 20 12 1984 NV TC kinh tế  TC Kinh tế Hà Tây Chính quy TB NV phục vụ     Đại học TM Đại học TM Tại chức TB khá Kế toán                                         Nhân viên 01009 5 1,72 1/3/2015                 Thanh Mai - Thanh Oai Mi Hạ - Thanh Mai - Thanh Oai   0932241413   0433873732
30 Lâm Thị Tâm x 25 8 1983 NV Trung cấp TC kinh tế KT HN1 Chính quy Giỏi Kế toán   ĐH ĐHKT QD Tại chức TBK Tài chính DN                                       4/5/2013 4/5/2013 Nhân viên 01009 2 1,18 4/5/2015                 Kim Thư-Thanh Oai Tân Thư-Kim Thư-Thanh Oai   0982480883    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
  Người lập biểu                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
  Lê Việt Hải                                                                                                       Phạm Vũ Phương    
                                                                                                                   

Tác giả bài viết: Lê Việt Hải

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kim Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

5388/QĐ-UBND

Quyết định giải quyết số 5388 giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục

Thời gian đăng: 05/11/2019

lượt xem: 52 | lượt tải:15

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 147 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây