Tổng hợp thi đua cuối học kì I năm học 2017 - 2018

Thứ sáu - 19/01/2018 08:58
Tr­êng tiÓu häc Kim Th­   Tæng hîp thi ®ua n¨m häc 2017 -2018
      Thi  ®ua Cuèi häc k× I
                                   
Sè TT Hä vµ tªn Líp N.C«ng 10đ Ý thức 10 đ Xếp loại chuyên môn 100 đ CTCN, CT khác 30đ  Điểm Th­ëng Tæng ®iÓm 150 Líp xs XÕp lo¹i TĐ
      Điểm Điểm Hồ sơ 20đ Giờ dạy 20đ CL ĐK 40đ VSCĐ 20đ  Tổng XL chung  Điểm  XL   Điểm XL    
1 Phạm Vũ Phương       19.5                        
2 NguyÔn ThÞ Kim Hoa       19.5                        
3 Lª ViÖt H¶i       19.5                        
4 NguyÔn ThÞ TÑo 1A1     19     87.1                  
5 Vò ThÞ Oanh 1A2     19.5     91.2                  
6 NguyÔn ThÞ KhuyÕn 1A3     19     89.3                  
7 NguyÔn ThÞ Hµ       18.5                        
8 Trịnh Ngọc Thúy       18.0                        
9 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 2A2     19.5     92.2                  
10 L©m Thi Nga 2A1     18.5     80.0                  
11 NguyÔn ThÞ Thu M­êi 3A1     18.3     87.1                  
12 L­u ThÞ H»ng 3A3     18.5     89.3                  
13 Lª ThÞ Thu Hµ       17.5                        
14 Mai ThÞ Lª Minh 3A2     19.5     91.9                  
15 Vò ThÞ Kim HuyÒn       18.8                        
16 Lª ThÞ Ng©n S¬n 5A3     19.0     84.5                  
17 Lê Thị Thêu       18.8                        
18 NguyÔn ThÞ Oanh 4A1     19.0     94.6                  
19 Ph¹m ThÞ XuyÕn 4A2     19.0     89.0                  
20 NguyÔn ThÞ Thanh Hµ 5A2     18.5     93.5                  
21 Ph¹m ThÞ Hµ 5A1     19.3     94.0                  
22 Phạm Thế Phan 4A3     18.0     79.0                  
23 Lª ThÞ Thóy H»ng       19.0                        
24 Ph¹m ThÞ Thanh       18.5                        
25 Ng Thị Thu Giang       19.5                        
26 Nguyễn Thị Hương       18.5                        
27 TrÞnh ThÞ Thïy Trang       18.5                        
28 Vò Kh¸nh Hµ                                
29 Phan ThÞ Hång Duyªn       19.0                        
30 Bïi ThÞ Minh HuÖ                                
31 Hoµng ThÞ YÕn       19.0                        
32 TrÞnh Ngäc DiÖp       19.0                        
33 L©m ThÞ T©m       19.0                        
                                   
  Tổng hợp:         TM BCH C«ng ®oµn         BAN THI ĐUA
  HTXS: 23đ/c   Lớp  xs: 7   Chñ tÞch         Trưởng ban
  HT Tốt:  13đ/c   Lớp TT: 6                          
  HT KHÁ : 01 đ/c                                
  TB: 2 Đ/C                                
  C¸c thµnh viªn Ban Thi ®ua                            
            NguyÔn ThÞ Kim Hoa         Phạm Vũ Phương
                                   

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

5388/QĐ-UBND

Quyết định giải quyết số 5388 giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục

Thời gian đăng: 05/11/2019

lượt xem: 50 | lượt tải:15

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 146 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây